Tìm kiếm nâng cao

Fire precautions in the design, construction and use of buildings. Part 3: Code of practice for office buildings. BS 5588:Part 3:1983,Hướng dẫn chống cháy trong thiết kế, thi công và sử dụng trong các nhà ở. Phần 3: Tiêu chuẩn đối với nhà văn phòng

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5588:Part 3:1983 Hướng dẫn chống cháy trong thiết kế, thi công và sử dụng trong các nhà ở. Phần 3: Tiêu chuẩn đối với nhà văn phòng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành