Tìm kiếm nâng cao

Fire precautions in the design, construction and use of buildings. Part 5: Code of practice for firefighting stairs and lifs. BS 5588:Part 5:1991,Hướng dẫn chống cháy trong thiết kế, thi công và sử dụng trong các nhà ở. Phần 5: Tiêu chuẩn đối với cầu than

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5588:Part 5:1991 Hướng dẫn chống cháy trong thiết kế, thi công và sử dụng trong các nhà ở. Phần 5: Tiêu chuẩn đối với cầu thang và thang máy chỗng cháy

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành