Tìm kiếm nâng cao

Specification for safety of household and similar electrical apppliances. Part 102: Particular requirements. Commercial electrical ranges, ovens and hob elements. BS 3456: Part 102:Sec.102.36:1989,Quy phạm đối với việc an toàn sử dụng thiết bị điện gia đì

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 3456:Part 102:Sec.102.36:1989 giới thiệu Quy phạm đối với việc an toàn sử dụng thiết bị điện gia đình. Phần 102: Những yêu cầu đặc biệt. Bếp lò thương mại, lò nướng và các cấu kiện giàn giá để trong lò

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành