Tìm kiếm nâng cao

Specification for safety of household and similar electrical apppliances. Part 202: Particular requirements. Commercial electric forced convection ovens. BS 3456: Part 202:Sec.202.42:1990,Quy phạm đối với việc an toàn sử dụng thiết bị điện gia đình. Phần

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 3456:Part 202:Sec.202.42:1990 giới thiệu Quy phạm đối với việc an toàn sử dụng thiết bị điện gia đình. Phần 202: Những yêu cầu đặc biệt. Lò điện đối lưu cưỡng bức thương mại

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành