Tìm kiếm nâng cao

Safety of domestic gas appliances. Part 5: Specification for gas fires. BS 5258:Part 5:1989,An toàn cho các dụng cụ đốt bằng hơi gas gia đình. Phần 5: Quy phạm đối với các bếp gas

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5258:Part 5:1989 về An toàn cho các dụng cụ hơi đốt gia đình. Phần 5: Quy phạm đối với các bếp gas

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành