Tìm kiếm nâng cao

Safety of domestic gas appliances. Part 6: Specification for refrigerators and food freezers. BS 5258:Part 6:1988,An toàn cho các dụng cụ đốt bằng hơi gas gia đình. Phần 6: Quy phạm đối với máy điều hòa và đông lạnh thực phẩm

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5258:Part 6:1988 về An toàn cho các dụng cụ hơi đốt gia đình. Phần 6: Quy phạm đối với máy điều hòa và đông lạnh thực phẩm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành