Tìm kiếm nâng cao

Safety of domestic gas appliances. Part 8: Combined appliances gas/ back boiler. BS 5258:Part 8:1980,An toàn cho các dụng cụ đốt bằng hơi gas gia đình. Phần 8: Các thiết bị kết hợp bếp gas / nồi hơi phía sau

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1980
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5258:Part 8:1980 về An toàn cho các dụng cụ hơi đốt gia đình. Phần 8: Các thiết bị kết hợp bếp gas / nồi hơi phía sau

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành