Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài: đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng, sự tham gia của khu vực tư nhân và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư các dự án cấp thoát nước, xử lý nước thải... theo hình thức đối tác Công - Tư (PPP). Đề xuất giải pháp cơ chế chính sách thu hút khu vực tư nhân đầu tư các dự án cấp nước... theo hình thức đối tác Công - Tư (PPP)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành