Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài:
- Đánh giá thực trạng đầu tư , hệ thống cơ chế, chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị.
- Đề xuất các giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách và các ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước nhằm thúc đẩy đầu tư theo hình thức đối tác Công - Tư trong các lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị.
- Đề xuất Đề án xây dựng Quy chế thí điểm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hình thức đối tác Công- Tư (PPP)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành