Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát tình hình quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung ở một số đô thị Việt Nam, làm cơ sở cho việc biên soạn nội dung nghị định quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
Năm xuất bản: 2012
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Thông qua việc điều tra, khảo sát tình hình xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung ở một số đô thị Việt Nam. Tiến hành đánh giá về tình hình thực tế, tìm hiểu các tồn tại, qua đó đề xuất một số kiến nghị cho công tác quản lý và xây dựng nội dung dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
- Dự án cũng sẽ được sử dụng cho công tác chung của các cơ quan quản lý ngành Xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành