Tìm kiếm nâng cao

Guide for security of buildings againts crime. Part 2: Offices and shops. BS 8220:Part 2:1987,Hướng dẫn cho sự an toàn của việc chống trộm cho nhà ở. Phần 2: Các cơ quan và cửa hàng

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 8220:Part 2:1987 về Hướng dẫn cho sự an toàn của việc chống trộm cho nhà ở. Phần 2: Các cơ quan và cửa hàng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành