Tìm kiếm nâng cao

Guide for security of buildings againts crime. Part 3: Warehouses and distribution units. BS 8220:Part 3:1990,Hướng dẫn cho sự an toàn của việc chống trộm cho nhà ở. Phần 3: Nhà kho và các đơn vị phân phối khác

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 8220:Part 3:1990 về Hướng dẫn cho sự an toàn của việc chống trộm cho nhà ở. Phần 3: Nhà kho và các đơn vị phân phối khác

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành