Tìm kiếm nâng cao

Thermal performance of domestic gas appliances. Part 3: Specification for thermal performance of combined appliances: gas fire/back boilers. BS 6332: Part 3:1984,Tính năng nhiệt của các thiết bị hơi ga gia đình. Phần 3: Quy phạm đối với tính năng nhiệt củ

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1984
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6332: Part 3:1984 trình bày về tính năng nhiệt của các thiết bị đốt hơi ga dùng trong gia đình. Phần 3: Quy phạm đối với tính năng nhiệt của thiết bị hỗn hợp : nồi hơi đốt phía sau

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành