Tìm kiếm nâng cao

Thermal performance of domestic gas appliances. Part 5: Specification for thermal performance of panned-circulation ducted-air heaters. BS 6332: Part 5:1986,Tính năng nhiệt của các thiết bị đốt hơi ga trong gia đình. Phần 5: Quy phạm đối với tính năng nhi

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6332: Part 5:1986 trình bày về tính năng nhiệt của các thiết bị đốt hơi ga dùng trong gia đình. Phần 5: Quy phạm đối với tính năng nhiệt của các lò sưởi có van điều chỉnh không khí

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành