Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án gồm III chương:
Chương I: Thực trạng đội ngũ lao động và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị.
Chương II: Thực trạng và năng lực đào tạo nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị.
Chương III. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị và kỹ thuật hạ tầng đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành