Tìm kiếm nâng cao

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. QCVN 12:2014/BXD,National technical regulation on electrical installations of dwelling and public buildings

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo và sửa chữa hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thiết kế, xây dựng hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.
Quy chuẩn gồm 4 phần:
Phần 1: Quy định chung: Giới thiệu phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ trong quy chuẩn.
Phần 2: Quy định kỹ thuật: Bao gồm các quy định kỹ thuật về hệ thống đường dẫn điện và thiết bị điện; hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ; bảo vệ chống điện giật; bảo vệ chống sét…
Phần 3: Quy định về kiểm tra: Nêu các yêu cầu chung; yêu cầu đối với kiểm tra trực quan và kiểm tra bằng thử nghiệm.
Phần 4: Tổ chức thực hiện.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành