Tìm kiếm nâng cao

Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Đắk Nông
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm 4 phần chính:
Phần 1: Lịch sử hình thành thị xã Gia Nghĩa.
Phần 2: Giới thiệu thị xã Gia Nghĩa.
Phần 3: Đánh giá phần loại đô thị (6 tiêu chuẩn).
Phần 4: Các đề xuất đẩy mạnh xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành