Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong,Thuyết minh tiêu chuẩn

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung chính của Dự thảo tiêu chuẩn gồm 8 chương sau:
Chương 1: Phạm vi áp dụng.
Chương 2: Tài liệu viện dẫn.
Chương 3: Thuật ngữ và định nghĩa.
Chương 4: Ký hiệu và đơn vị đo.
Chương 5: Vật liệu.
Chương 6: Thiết kế kết cấu tường gạch bê tông tổ ong.
Chương 7: Thi công.
Chương 8: Nghiệm thu

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành