Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu xây bằng gạch bê tông tổ ong chung áp và không chưng áp có khối lượng thể tích nhỏ hơn D500 dùng trong nhà ở và công trình công cộng.
Nội dung Tiêu chuẩn gồm 8 chương sau:
Chương 1: Phạm vi áp dụng.
Chương 2: Tài liệu viện dẫn.
Chương 3: Thuật ngữ và định nghĩa.
Chương 4: Ký hiệu và đơn vị đo.
Chương 5: Vật liệu.
Chương 6: Thiết kế kết cấu tường gạch bê tông tổ ong.
Chương 7: Thi công.
Chương 8: Nghiệm thu

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành