Tìm kiếm nâng cao

Soát xoét, bổ sung TCVN 7958:2008 và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phòng chống mối cho công trình xây dựng mới,Mã số: TC 67-13

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài:
- Trên cơ sở soát xét tiêu chuẩn TCVN 7958:2008 xây dựng tiêu chuẩn phòng chống mối bảo vệ công trình xây dựng mới.
- Bổ sung, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thực hiện công nghệ phòng chống mối theo nội dung tiêu chuẩn mới

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành