Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát kinh nghiệm quản lý kiến trúc, quy hoạch ở các nước phát triển

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài:
- Tìm kiếm, thu thập tài liệu của nước ngoài về: Hệ thống cơ chế, chính sách và kinh nghiệm quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, quản lý kiến trúc đô thị...
- Lựa chọn, biên dịch và biên tập thành tài liệu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Xây dựng; phục vụ công tác quản lý Nhà nước và các Cục, Vụ chức năng và sử dụng làm tài liệu tham khảo đối với công tác nghiên cứu của các đơn vị có liên quan.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành