Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu thiết kế lò sấy sơ cấp sấy gạch ngói, tận dụng nhiệt khí thải lò nung,Thuyết minh

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề tài gồm các phần sau:
Phần A. Thực tế sản xuất gạch ngói tuynen.
Phần B. Tính toán lựa chọn và bố trí thiết bị.
Phần C. Chi phí xây dựng lò sấy sơ cấp (Cả thuế).
Phần D. Lợi ích thu được từ việc đầu tư hầm sấy sơ cấp.
Phần E. Kết luận.
Phần F. Áp dụng thực tế.
Phần G. Kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành