Tìm kiếm nâng cao

Desing of Buildings and structures for agriculture. Crop production buildings. BS 5502:Part 2:Sec.2.4:1981,Thiết kế Xây dựng nhà, kết cấu cho nông nghiệp. Phần 2: Mục 2.4: Nhà sản xuất nông nghiệp.

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1981
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5502:Part2:Sec.2.4:1981 về thiết kế xây dựng nhà, kết cấu cho nông nghiệp. Phần 2: Mục 2.4: Nhà sản xuất nông nghiệp

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành