Tìm kiếm nâng cao

Desing of Buildings and structures for agriculture. Code of practice for selection and use of construction materials. BS 5502:Part 21:1990,Thiết kế xây dựng nhà, kết cấu cho nông nghiệp. Phần 21: Tiêu chuẩn chọn và sử dụng các vật liệu xây dựng.

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5502:Part21:1990 về thiết kế xây dựng nhà, kết cấu xây dựng cho nông nghiệp. Phần 21: Tiêu chuẩn chọn và sử dụng các vật liệu xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành