Tìm kiếm nâng cao

Steel, concrete and composite bridges. Specification for materials, manufacture and installation of bridge bearings. BS 5400:Part 9:Sec 9.2:1983,Cầu thép, cầu bê tông và cầu ghép. Các trụ cầu. Phần 9. Mục 9.2: Quy phạm về vật liệu, chế tạo và lắp đặt các

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 5400:Part 9:Sec 9.2:1983 về cầu thép, cầu bê tông và cầu ghép. Phần 9. Mục 9.2: Các trụ cầu. Quy phạm về vật liệu, chế tạo và lắp đặt các trụ cầu

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành