Tìm kiếm nâng cao

Shower units. Part 1: Guide on choice of shoer units and their components for use in private dwellings. BS 6340: Part 1:1983,Thiết bị tắm hoa sen. Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn thiết bị tắm hoa sen và những bộ phận khác để sử dụng trong nhà ở riêng biệt

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6340: Part 1:1983 giới thiệu Thiết bị tắm hoa sen. Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn thiết bị tắm hoa sen và những bộ phận khác để sử dụng trong nhà ở riêng biệt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành