Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn Thiết kế nền nhà và công trình

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
TCVN 9362:2012 được chuyển đổi từ TCXD 45:1978 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn. Tiêu chuẩn này được dùng để thiết kế nền nhà và công trình. Tiêu chuẩn không dùng để thiết kế nền của công trình thủy lợi, cầu đường, sân bay, móng cọc cũng như nền móng chịu tải trọng.
Nội dung tiêu chuẩn gồm:
- Phạm vi áp dụng.
- Quy định chung.
- Phân loại đất nền.
- Thiết kế nền.
- Đặc điểm thiết kế nền của nhà và công trình xây trên đất lún ướt.
- Đặc điểm thiết kế nền, nhà và công trình xây trên đất trương nở.
- Đặc điểm thiết kế nền, nhà và công trình xây trên đất than bùn no nước.
- Đặc điểm thiết kế nền, nhà và công trình xây trên bùn.
- Đặc điểm thiết kế nền, nhà và công trình xây trên đất êluvi.
- Đặc điểm thiết kế nền, nhà và công trình xây trên đất nhiễm muối.
- Đặc điểm thiết kế nền, nhà và công trình xây trên đất đắp.
- Đặc điểm thiết kế nền, nhà và công trình xây ở những nơi khác.
- Đặc điểm thiết kế nền, nhà và công trình xây ở những vùng động đất.
- Đặc điểm thiết kế nền đường dây tải điện trên không.
- Đặc điểm thiết kế nền, móng cầu và cống.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành