Tìm kiếm nâng cao

Testing for rating of room air-conditioners. Part 1: Method of testing for rating of room air-conditioners for cooling performance. BS 2852: Part 1:1982,Thử đặc tính thiết kế của phòng điều hòa không khí. Phần 1: Phương pháp thử đặc tính thiết kế của phòn

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1982
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 2852: Part 1:1982 giới thiệu Thử đặc tính thiết kế của phòng điều hòa không khí. Phần 1: Phương pháp thử đặc tính thiết kế của phòng điều hòa không khí đối với hiệu suất làm lạnh

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành