Tìm kiếm nâng cao

Joist hangers. Specification for joist hangers for building into masonry walls of domestic dwellings. BS 6178:Part 1:1990,Giằng ngang giũa các dầm. Phần 1: Quy phạm về giằng ngang giữa các dầm cho xây dựng trong khối xây tường của nhà ở gia đình

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6178:Part 1:1990 về giằng ngang giũa các dầm. Phần 1: Quy phạm về giằng ngang giữa các dầm cho xây dựng trong khối xây tường của nhà ở gia đình

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành