Tìm kiếm nâng cao

Specification for fixing accessries for building purposes. Part 1: Fixings for sheet, roof, wallcoverings. BS 1494: Part 1:1964,Quy phạm đối với việc lắp đặt bộ gá lắp cho mục đích xây dựng. Phần 1: Cách lắp đặt các tấm lợp, các tấm phủ mái, phủ tường

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1964
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 1494: Part 1:1964 giới thiệu Quy phạm đối với việc lắp đặt bộ gá lắp cho mục đích xây dựng. Phần 1: Cách lắp đặt các tấm lợp, các tấm phủ mái, phủ tường

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành