Tìm kiếm nâng cao

Wood double hung sash and case windows (Scottich type). BS 644:Part 3:1951,Phần 3: Cửa sổ có khung gỗ đúp và cửa sổ hộp (kiểu Scottich)

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 644:Part 3:1951 về cửa sổ có khung gỗ đúp và cửa sổ hộp (kiểu Scottich)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành