Tìm kiếm nâng cao

Specification for wood surrounds for steel windows and doors. BS 1285:1980,Quy phạm đối với gỗ bọc quanh cửa sổ và cửa đi bằng thép

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1980
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 1285:1980 về quy phạm đối với gỗ bọc quanh cửa sổ và cửa đi bằng thép

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành