Tìm kiếm nâng cao

Internal and external wood doorsets, door leaves and frames. Specification for dimensional requirements. BS 4787:Part 1:1980(1985),Trang bị cửa, cánh cửa, khung cửa trong và ngoài nhà bằng gỗ. Phần 1: Quy phạm đối với các yêu cầu gia đình

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1980
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4787:Part 1:1980(1985) về trang bị cửa, cánh cửa, khung cửa trong và ngoài nhà bằng gỗ. Phần 1: Quy phạm đối với các yêu cầu gia đình

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành