Tìm kiếm nâng cao

Sills and copings. Specification for window sills of precast concrete, cast stone, clayware, slate and natural stone. BS 5642:Part 1:1978,Bậu cửa và đỉnh tường. Phần 1: Quy phạm đối với bẩu cửa sổ bằng bê tông cốt thép đúc sẵn, đá xẻ, gốm, đá tấm và đá th

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1978
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5642:Part 1:1978 về bậu cửa và đỉnh tường. Phần 1: Quy phạm đối với bẩu cửa sổ bằng bê tông cốt thép đúc sẵn, đá xẻ, gốm, đá tấm và đá thiên nhiên

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành