Tìm kiếm nâng cao

Sills and copings. Specification for copings of precast concrete, cast stone, clayware, slate and natural stone. BS 5642:Part 2:1983 ,Bậu cửa và đỉnh tường. Phần 2: Quy phạm đối với mái tường bằng bê tông đúc sẵn, đá xẻ, gốm, đá tấm và đá thiên nhiên

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5642:Part 2:1983 về bậu cửa và đỉnh tường. Phần 2: Quy phạm đối với mái tường bằng bê tông đúc sẵn, đá xẻ, gốm, đá tấm và đá thiên nhiên

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành