Tìm kiếm nâng cao

Emergency exit devices. Specification for panic bolts and panic latches mechanically operated by a horizontal pushbar. BS 5725:Part 1:1981,Thiết bị thoát khẩn cấp. Phần 1: Quy phạm đối với bu lông và chốt cửa ngang thao tác cơ học

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1981
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5725:Part 1:1981 về thiết bị thoát khẩn cấp. Phần 1: Quy phạm đối với bu lông và chốt cửa ngang thao tác cơ học

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành