Tìm kiếm nâng cao

Performance of windows. Specification for operation and strength characteristics. BS 6375:Part 2:1987,Tính năng của các cửa sổ. Phần 2: Quy phạm với thao tác và sức kháng trở của các đặc tính

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6375:Part 2:1987 về tính năng của các cửa sổ. Phần 2: Quy phạm với thao tác và sức kháng trở của các đặc tính

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành