Tìm kiếm nâng cao

Specification for mechanical performance of peg type casement stays and face fixed wedge action fasteners. BS 6462:1985,Quy phạm đối với tính năng cơ học của các thanh đỡ khuôn cánh cửa kiểu chốt và các then cài hình nêm giữ cố định tạo bề mặt

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6462:1985 về quy phạm đối với tính năng cơ học của các thanh đỡ khuôn cánh cửa kiểu chốt và các then cài hình nêm giữ cố định tạo bề mặt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành