Tìm kiếm nâng cao

Specification for steel windows, sill, windows boads and doors. BS 6510:1984,Quy phạm đối với cửa sổ, bậu cửa sổ, cánh cửa sổ và cửa đi bằng thép

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1984
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6462:1985 về quy phạm đối với cửa sổ, bậu cửa sổ, cánh cửa sổ và cửa đi bằng thép

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành