Tìm kiếm nâng cao

Specification for strength and durability performance of metal hinges for side hanging applications and dimensional requirements for template drilled hignes. BS 7352:1990,Quy phạm đối với cường độ, độ bền của thép bản lề dùng để làm bản lề theo kiểu treo,

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 7352:1990 về quy phạm đối với cường độ, độ bền của thép bản lề dùng để làm bản lề theo kiểu treo, những yêu cầu ứng dụng và kích thước để làm bản lề khoan lấy mẫu

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành