Tìm kiếm nâng cao

Specification for draughtstrips for the draught control of existing doors and windows in housing (including test methods). BS 7386:1990 ,Quy phạm đối với các dải thép dùng để kéo dùng cho việc kéo kiểm tra các cửa đi và cửa sổ trong nhà (kể cả các phương

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 7386:1990 về quy phạm đối với các dải thép dùng để kéo dùng cho việc kéo kiểm tra các cửa đi và cửa sổ trong nhà (kể cả các phương pháp kiểm tra)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành