Tìm kiếm nâng cao

Specification for plastics windows made from PVC-U extruded hollow profiles. BS 7412:1991,Quy phạm đối với các cửa sổ nhựa làm từ nhựa PVC-U rỗng định hình ép đùn

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 7412:1991 về quy phạm đối với các cửa sổ nhựa làm từ nhựa PVC-U rỗng định hình ép đùn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành