Tìm kiếm nâng cao

Windows, door and rooflights. Code of practice for safety in use and during cleaning of windows and doors (including guidance of cleaning materials and methods). BS 8213:Part 1:1991,Cửa sổ, cửa đi và cửa trời. Phần 1: Tiêu chuẩn về sự an toàn trong sử dụn

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 8213:Part 1:1991 về cửa sổ, cửa đi và cửa trời. Phần 1: Tiêu chuẩn về sự an toàn trong sử dụng và trong thời gian làm sạch cửa sổ, cửa đi (kể cả hướng dẫn vật liệu và phương pháp lau)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành