Tìm kiếm nâng cao

Windows, door and rooflights. Code of practice for the installation of replacement windows and doorsets in dwelling. BS 8213:Part 4:1990,Cửa sổ, cửa đi và cửa trời. Phần 4: Tiêu chuẩn đối với lắp đặt cửa sổ và cửa đi lại chỗ cũ trong các nhà ở

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 8213:Part 4:1990 về cửa sổ, cửa đi và cửa trời. Phần 4: Tiêu chuẩn đối với lắp đặt cửa sổ và cửa đi lại chỗ cũ trong các nhà ở

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành