Tìm kiếm nâng cao

Guide of specifying performance requirements for hinged or pivoted doors (including test methods). DD 171:1987,Hướng dẫn về các yêu cầu tính năng đặc biệt của các cửa đi có khớp bản lề và trụ xoay (kể cả các phương pháp thử)

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh DD 171:1987 về hướng dẫn về các yêu cầu tính năng đặc biệt của các cửa đi có khớp bản lề và trụ xoay (kể cả các phương pháp thử)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành