Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 206: Recommendations for determination of strain in concrete. BS 1881: Part 206:1986,Thử bê tông. Phần 206: Giới thiệu cách xác định độ căng của bê tông

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 206:1986 giới thiệu Thử bê tông. Phần 206: Giới thiệu cách xác định độ căng của bê tông

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành