Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 204: Recommendations on the use of electromagnetic covermeters. BS 1881: Part 204:1988,Thử bê tông. Phần 204: Giới thiệu cách sử dụng máy đo điện từ

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 204:1988 giới thiệu Thử bê tông. Phần 204: Giới thiệu cách sử dụng máy đo điện từ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành