Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 201: Guide to the use of non-destructive methods of test for hardened concrete. BS 1881: Part 201:1986,Thử bê tông. Phần 201: Hướng dẫn cách sử dụng phương pháp không phá hoại để thử bê tông đông cứng

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 201:1986 giới thiệu Thử bê tông. Phần 201: Hướng dẫn cách sử dụng phương pháp không phá hoại để thử bê tông đông cứng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành