Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 125: Method for mixing and sampling fresh concrete in the laboratory. BS 1881: Part 125:1986,Thử bê tông. Phần 125: Phương pháp trộn và lấy mẫu bê tông tươi trong phòng thí nghiệm

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 125:1986 giới thiệu Thử bê tông. Phần 125: Phương pháp trộn và lấy mẫu bê tông tươi trong phòng thí nghiệm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành