Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 119: Method for determination of compressive strength using portions of beams broken in flexure (equivalent cube method). BS 1881: Part 119:1983,Thử bê tông. Phần 119: Phương pháp xác định cường độ nén sử dụng các bộ phận của thanh

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 119:1983 giới thiệu Thử bê tông. Phần 119: Phương pháp xác định cường độ nén sử dụng các bộ phận của thanh dầm bị gãy vỡ do bị uốn cong lệch (tương đương phương pháp mẫu khối lập phương)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành